Regulamin

Właścicielem serwisu  www.krzewy-sadzonki.pl jest firma Drimgard Marcin Mojeścik z siedzibą w Jaworzu przy ul. Zdrowotnej XXX, NIP:

Złożenie zamówienia przez stronę  internetową www.krzewy-sadzonki.pl oznacza zgodę Kupującego na zapisy niniejszego regulaminu.

Zamówienie towaru następuje poprzez przesłanie przez Kupującego wypełnionego w formie elektronicznej formularza zamówienia i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia w tym terminie oznacza brak przyjęcia do realizacji.

Sprzedawca nie rozpatruje Formularzy Zamówień wypełnionych nieprawidłowo. W takiej sytuacji informuje Kupującego o błędach. 

Zapłata  za towar może być dokonana przelewem lub za pobraniem. Przy ustaleniu odbioru osobistego, możliwa jest płatność gotówką. 
 
Towar zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego za pomocą firmy kurierskiej. Dostawy realizowane są na terenie Polski zgodnie z procedurami tej firmy.

Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT.

Kupujący, odbierając przesyłkę z towarem, powinien sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Kupującego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Szczegóły dotyczące oferowanych produktów zawierają ich opisy. Trzeba przy tym pamiętać, że fotografie na stronie przedstawiają w większości sadzonki i rośliny starsze, które nie są jednorodnym towarem i mogą się od siebie różnić.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony.

Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego  niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.